“Estètica dental mínimament invasiva” - Clínica Dental Conde

Pròtesi dental

Pròtesi dental

Es tracta de l’especialitat odontològica enfocada a la reposició de dents perdudes o absents. Existeixen tres tipus diferents de reposicions protèsiques:

Pròtesi removible:
Consisteix en la reposició de dents perdudes o absents mitjançant pròtesis que es poden treure i posar. Es poden realitzar en diferents materials, tot i que el nostre material d’elecció és el Deflex® donat que aquest tipus de pròtesi no porta retenidors metàl·lics i d’aquesta forma s´ aconsegueix una millor estètica i comoditat.

Pròtesi fixa dent-suportada:
Consisteix en la reposició de dents absents mitjançant pròtesis de zirconi i porcellana que se suporten sobre dents romanents. Aquesta opció de tractament és indicada en aquells casos en què, pel motiu que sigui, ha estat descartada la possibilitat de posar implants (que seria el tractament d’elecció) ja que la pròtesi dent-suportada requereix sacrificar estructura dental sana, cosa que va en contra dels nostres principis i filosofia de treball.

Pròtesi fixa implant-suportada:
Aquesta opció de tractament és aquella en la que les dents que reposem van fixades i suportades sobre implants osteointegrats. Es tracta de l’opció més conservadora ja que les dents romanents es mantenen intactes.