“Estètica dental mínimament invasiva” - Clínica Dental Conde

Odontologia conservadora

Odontologia conservadora

L’odontologia conservadora engloba tots aquells tractaments destinats a la preservació de les dents a la cavitat bucal (tractament de les càries, obturacions dentals, endodòncies…).

Per tal de realitzar aquests tractaments utilitzem materials d’última generació o aquells que han demostrat al llarg del temps la seva excel·lent efectivitat.