“Estètica dental mínimament invasiva” - Clínica Dental Conde

Implantologia dental "sense cirurgia"

Implantologia dental "sense cirurgia"

Quan es parla d'implantologia dental per reposar dents absents el primer que pregunten els pacients és, Quant em costarà?, És dolorós? Durant molts anys s'ha tingut la percepció que els tractaments implantològics eren cars i dolorosos. Actualment, gràcies als avenços sorgits i a la tècnica "sense cirurgia" és possible reposar dents absents gairebé sense molèsties i a preus raonablement justos.

Què és un implant dental?

Un implant dental és un cargol, generalment de titani pur al 99,9%, que un cop cargolat en l'os del maxil·lar substitueix a l'arrel de la dent absent. Implants dentals n'hi ha de molts tipus i marques diferenciant-se entre ells tant pel grau de puresa del titani (com més pur millor), com pel grau de rugositat i tractament de superfície que se'ls ha realitzat. La cèl·lula òssia presenta una alta sensibilitat al tipus de rugositat de l'implant, és a dir, està demostrat que les cèl·lules reconeixen millor i més ràpid unes superfícies que altres. Arribar a aquestes conclusions ha suposat anys d'investigació per part d'alguns fabricants. Actualment les principals marques d'implants de qualitat utilitzen rugositats i tractaments de superfície de provada eficàcia per garantir una ràpida i correcta osteointegració de l'implant. Quan parlem de salut cal tenir clar que ningú dóna "duros a quatre pessetes" i que realitzar tractaments de qualitat amb els millors materials del mercat té un cost que, a llarg termini, reverteix en benefici del pacient .

En què consisteix la tècnica convencional de col·locació d'implants?

La tècnica convencional consisteix a separar la geniva mitjançant l'ús de bisturí per deixar l'os completament exposat i accessible. A continuació es crea un llit a l'os mitjançant broques de diàmetre creixent, on serà roscat l'implant. La geniva separada ha de  ser reposicionada posteriorment mitjançant punts de sutura que seran retirats entre 10 i 14 dies després. Aquesta tècnica requereix en molts casos de dues intervencions i un postoperatori més o menys dolorós que necessita medicació antiinflamatòria, antibiòtica i un cert risc de complicacions.

Tècnica de col·locació d'implants "SENSE CIRURGIA"

Quan parlem d'implants "sense cirurgia" ens referim a la utilització d'una tècnica de molt baixa agressió, menor fins i tot que la produïda en extraure una dent, sempre que es prenguin les precaucions "obligatòries" de seguretat. Previ estudi de la història clínica i les proves complementàries del pacient (ortopantomografia, TC, o ambdues) es realitza una fèrula, que un cop col·locada al maxil·lar, servirà de guia per a la preparació del llit ossi. L'accés a l'os es fa a partir d'un petit orifici realitzat en la geniva de 3mm de diàmetre a través del qual també serà inserit l'implant. En 15 minuts l'implant està col·locat al seu lloc i el pacient se'n va a casa normalmente. En el 95 % dels casos no apareixen molèsties ni dolor encara és aconsellable pautar una o dues preses d'antiinflamatoris de manera preventiva. En el termini de 4 setmanes és convenient fer un control per verificar que l'os s'està adherint a l'implant.

Avantatges d'aquesta tècnica :

  • Un cop col·locat l'implant no queden ferides ni sutures a la boca.
  • Vida normal des del mateix dia (precaucions higièniques)
  • Menor risc de complicacions que la tècnica convencional.
  • Permet col·locar una dent provisional sobre l'implant en la mateixa sessió, tot i que en zones posteriors del maxil·lar recomanem no posar dent provisional per evitar sobrecàrregues prematures de l'implant.

Un implant dental és per a tota la vida?

La durada d'un implant depèn de diversos factors com són: quantitat i qualitat de l'os del pacient, higiene bucal, malalties sistèmiques i hàbits (per exemple diabetis descontrolada, ser fumador, drogoaddicte), experiència i capacitació tècnica del professional, tipus i marca l'implant, qualitat i ajust de la pròtesi, així com de la realització o no dels manteniments periòdics de control. El pacient ha de ser conscient de la necessitat de seguir una estricta higiene oral, especialment dels implants, ja que si no és així poden fracassar en un termini de temps relativament curt. Tots aquests factors condicionen la vida útil de l'implant.

Lamentablement molts tractaments implantològics fracassen per una mala planificació del cas i per l'ús d'implants de dubtosa qualitat i baix o molt baix preu que, si bé en un primer moment sembla que funcionen, no passa el mateix transcorreguts 1 o 2 anys.

Què s'entén per "rebuig" de l'implant?

No hi ha cap "rebuig immunològic" al titani pur. En cas de produir-se una resposta immunològica a aquest metall ens trobaríem davant d'una situació molt estranya. Sí que és cert que hi ha aproximadament un 2% d'implants en què falla la osteointegració, és a dir, l'os no s'agafa l'implant després de la seva inserció. En aquests casos es retira l'implant i es substituit  per un altre sense cap cost per al pacient.

En definitiva, cada pacient és únic i mereix ser tractat com a tal, planificant el seu tractament de manera individualitzada per a oferir-li la solució menys agressiva, simple, i utilitzant tant materials com implants de reconeguda qualitat.