“Estètica dental mínimament invasiva” - Clínica Dental Conde

Detecció precoç del Càncer Oral

Detecció precoç del Càncer Oral

Per nosaltres el millor tractament és la prevenció, i és per això que disposem dels aparells necessaris per a la detecció precoç del càncer oral.

Aquesta nova eina diagnòstica ens permet detectar lesions que, donat el seu poc temps d’evolució, passarien desapercebudes a la inspecció visual, i marcar l’extensió d’aquelles sospitoses de ser malignes o pré-malignes.

Des de fa molts anys, el càncer oral ha estat associat a uns factors de risc clarament definits: ser fumador, consumidor habitual d’alcohol, mala higiene oral… Això no obstant, en la darrera dècada s’ha produït un canvi en els patrons d’incidència d’aquesta malaltia. El càncer oral afecta cada vegada més a persones joves que no consumeixen tabac ni alcohol. En la majoria dels casos, la causa és la infecció per una de les dues soques del virus del papil·loma humà (HPV-16 o HPV-18) que es pot contraure especialment al practicar sexe oral.

La detecció precoç d’aquesta malaltia és fonamental per millorar-ne el pronòstic ja que, quan la lesió es fa visible a la inspecció visual, ja pot ser massa tard o requerir d’intervencions altament mutil·lants.

A Clínica Odontològica Conde realitzem aquesta exploració anualment a tots els nostres pacients, siguin o no pacients de risc (sempre amb consentiment previ), o semestralment en pacients fumadors.

La prova té una durada aproximada de 5 minuts i és completament indolora.