“Estètica dental mínimament invasiva” - Clínica Dental Conde

Anestèsia i sedació

Anestèsia i sedació

Es tracta d’un servei en el que, en col·laboració amb un anestesista, podem realitzar tractaments a aquelles persones que presenten fòbies als tractaments odontològics o en pacients especials.

Habitualment utilitzem tècniques de sedació conscient en les que el pacient pot respondre a les ordres que se li donen, però es troba en un estat de relaxació total.