“Estètica dental mínimament invasiva” - Clínica Dental Conde

Lamel·les de Composite

Lamel·les de Composite

Consisteix en el modelatge i adhesió sobre la dent natural de fines làmines d'una resina composta (composite) que ens permeten modificar tant el tamany com la forma de les dents al mateix temps que variem el seu color si fos necessari.

Requereix una gran destresa manual i certes nocions d'escultura per aconseguir una naturalitat i mimetisme perfectes.

Mitjançant Lamel.les de Compòsit podem:

  • Modificar el tamany i forma de les dents
  • Dissimular mal-posicions dentals sense necessitat de tractaments ortodòntics
  • Omplir espais poc atractius entre dents

El tractament pas a pas:

A la primera sessió es valora el cas, es prenen fotografies i  impressions (motlles de guix).

Sobre els motlles de guix obtinguts es modelen les lamel.les en una cera especial (encerat). En aquesta fase es comproven els punts de contacte entre les dents inferiors i les superiors.

Mitjançant silicones d'addició es crea una clau matriu sobre el model encerat que servirà de guia de modelatge al doctor quan reprodueixi a la boca del pacient, ara en Compòsit, l´encerat fet sobre el model de guix. El temps aproximat que es requereix oscil·la entre les tres o quatre hores per a cada arcada.

Un cop finalitzat el modelatge comença la fase de polit mitjançant discs de paper de gruix decreixent fins a aconseguir unes superfícies perfectament polides i brillants.

A partir d'aquest moment és aconsellable no prendre aliments o begudes que continguin pigments colorants, almenys durant les 8 hores següents a la finalització del tractament. Per descomptat, en pacients fumadors, recomanem no fumar durant les 24 hores següents.