“Estètica dental mínimament invasiva” - Clínica Dental Conde

Emblanquiment Dental

Emblanquiment Dental

L´emblanquiment dental és un tractament molt demandat però també el de resultats més impredictibles de tots els realitzats en el gabinet dental.

Bàsicament l´emblanquiment  dental consisteix en l'aplicació sobre la dent de certes substàncies amb alta càrrega d'oxigen (peròxid d'hidrogen o peròxid de carbamida) que en penetrar a través de la seva estructura desprenen la partícula pigmentant dental o cromòfor, aclarint el color de la dent.

L'efectivitat d'aquestes substàncies depèn de diversos factors:

  • Concentració percentual d'aquestes substàncies
  • Causa u origen de la discoloració
  • Porositat de l'esmalt i la dentina
  • Temps d'aplicació
  • Tipus d' aparatologia emprada per accelerar el procés

La substància emblanquidora ha de penetrar a través dels porus de la dentina i l'esmalt per produir l'efecte desitjat. En ser impossible determinar d'inici quin és el grau de porositat de la dent, el resultat final és totalment impredictible.

Generalment el tractament d´emblanquiment dental requereix d'entre una hora o hora i mitja en gabinet

Després de provar diferents sistemes d´emblanquiment, des de fa vuit anys utilitzem el sistema ZOOM® amb molt bons resultats en la gran majoria dels casos, fins i tot en enfosquiments dentals per ingesta d'antibiòtics (Tetraciclina).