“Estètica dental mínimament invasiva” - Clínica Dental Conde

L'Equip

 

 

Jose María Conde Mir Dr. Josep María Conde Mir

Llicenciat en Odontología pel ISCS-N 1997

Suficiència investigadora per la Universitat de Barcelona

Post-graduat en estètica dental

Màster en diagnòstic i terapèutica aplicats a la Medicina Bucal. 2005

Post-graduat en Implant Dentistry per la Universitat de Göteborg(Suècia) 1998

Professor associat facultat odontologia UB de 1999 a 2006

Postgrau Seguretat, Salut i Prevenció de Riscs Laborals per a les ciències de la salut. UB 2004
 
Dra Conde Dra Conde

Llicenciada en odontología UB. 1991

Màster en Periodòncia UB. 1997
 
Judith Vallès i Sanz Judith Vallès i Sanz

Llicenciada en Odontología UB. 1994

Màster en Ortodòncia
 
Bea Bea

Recepció / Atenció telefònica